4 Allt hänger ihop med systemteori

Allt hänger ihop

I systemteori analyserar man”helheter” och hur de fungerar tillsammans. Ekologi är en sorts systemteori. Ett sy­stem är en ”egen” helhet, som i sin tur kan vara en del av en ”övergripande” helhet, som i sin tur kan vara en del av en helhet osv. Ett system kan bestå av atomer, celler, organ och en människa. Systemet kan också bestå av människa, samhälle, natur (jorden), och universum. Eller så kan man koppla ihop hela kedjan från atom till universum. Man kan med andra ord betrakta olika system beroende på vad man vill analysera. I systemteori fokuserar man inte bara på de isolerade delarna utan på sambanden mellan samver­kande system. Därför blir kommunikation, relationer, samman­hang och mönster centrala begrepp.  De är lika viktiga som materiella och fysiska former. Osynliga bindningar mellan vad som tidi­gare ansågs som separata delar är det mest fundamentala i skapelsen.

Det finns inget enkelt linjärt förhållande mellan orsak och verkan i sambanden mellan alla delar i ett system, utan man kan säga att allt beror på allt eller att allt hänger ihop. Helheten är inte summan av sina delar utan den är mer än sina delar. En människa kan analyseras på olika systemnivåer; på atomnivå, cellnivå och på organnivå. Men en människa är till slut nå­got helt annat än sina delar. Systemet, eller som i det här fallet en människa, har ”helhetsegenskaper” som inte återfinns i delarna. Man talar om ”emergens”, en kvalitativ ny egenskap som ”dyker upp” på helhetsnivå.

Ett självorganiserande system befinner sig ”långt ifrån jämvikt” eller som det också kallas ”i dy­namisk jämvikt”. Man skiljer mellan statisk jämvikt och dynamisk jämvikt. Det förra kan symboliseras av någon­ting som är i balans, det senare av någonting som hela tiden måste balanserar. När jag till exempel cyklar måste jag hela tiden balansera, för att jag inte skall ramla. Det är vad alla le­vande organismer hela tiden måste göra i förhållande till sin miljö för att kunna överleva. Människan måste också hela tiden ”balansera” inom de ramar som samhället och naturen sätter upp. I dag har vi obalans i många av de system som är viktiga för vår överlevnad.

Vi hanterar de ekologiska kriserna och samhällsproblemen isolerat från varandra. Systemteori och ekologi ger oss möjligheter att analysera och hantera mänskliga, samhälleliga och ekologiska problem utifrån ett helhetsperspektiv. Vi får förståelse för hur alla dessa områden hänger ihop och påverkar varandra. På vilka systemnivåer finns problemen, hur hänger de ihop och hur kan vi hantera dem? Det är frågor vi behöver besvara. Men det räcker inte med att vi bara ägnar oss åt problemen. Vi behöver också formulera positiva mål och visioner för det samhälle vi vill uppnå. I nästa blogg försöker jag sätta in systemteori i ett större sammanhang.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s