8 Ekonomisk tillväxt – Kejsarens nya kläder

I en värld av ändliga resurser är en ständig ekonomisk tillväxt inte möjlig varken av ekonomiska, ekologiska, politiska, sociala eller av moraliska skäl. Vofför dé då?? Ekonomisk tillväxt mäts i ökning av BNP i procent per år. Procent på procent ger en exponentiell ökning som till slut ger en dramatisk tillväxt. En ekonomi som växer med 5 % ger efter en mansålder (70 år) en ekonomi som växt 30 gånger. Om Kinas tillväxt på 10 % per år fortsätter under en mansålder kommer deras ekonomi att växa 790 gånger. Som ni förstår är en ständig exponentiell tillväxt av BNP en rent matematisk, fysisk och ekologisk omöjlighet. Jag kommer att i ett senare blogginlägg närmare beskriva vad exponentiell tillväxt är.

Vi överutnyttjar redan jordens resurser.                                                         Med en exponentiellt växande ekonomi kommer också vårt utnyttjande av naturens resurser att växa exponentiellt. Det leder till en ohållbar situation.  Två tredjedelar av våra viktigaste ekosystem är överutnyttjade. Jordens befolkning konsumerar nu i genomsnitt 1,5 jordklot per år. Det går under en kortare tid men inte i längden. Om jordens befolkning skulle konsumera som svensken skulle vi utnyttja 3 jordklot per år. 20 % av jordens befolkning lägger i dag beslag på 80 % av tillgångarna. Mycket ojämlikt. Med den ekonomiska tillväxten och överutnyttjandet av jordens resurser håller vi på att såga av den gren vi sitter på.

Peak oil kommer att hindra fortsatt ekonomisk tillväxt.                   Olja innehåller extremt mycket energi. Som exempel kan nämnas att man med energin i 1 dl olja kan lyfta en bil (1200 kg) till toppen på Eiffeltornet (321 m). Det förklarar också varför den ekonomiska tillväxten och rovdriften på naturen tog fart när vi i större skala kunde utnyttja oljan. Kurvan för den ekonomiska tillväxten följer kurvan för produktion och konsumtion av olja. Vi har nu kommit till peak oil, när oljeproduktionen nått sin högsta nivå och därefter kommer att minskar. Det leder också till att ökad ekonomisk tillväxt kommer att bli omöjlig.

Ekologisk modernisering är omodern.                                                                   Den övergripande målsättningen för samhället i dag är ekonomisk tillväxt. Det man brukar argumentera för är ”grön tillväxt” eller ”hållbar tillväxt”. Det sättet att argumentera brukar kallas för ”ekologisk modernisering ”. Det innebär i praktiken en form av ”kejsarens nya kläder” eftersom det fortfarande handlar om ekonomisk tillväxt. Man dövar samvetet och slipper göra verkliga förändringar och kan fortsätta med ”business as ursual”. Det hävdas till och med att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att vi skall kunna hantera miljöproblemen. Man argumenterar alltså för att vi behöver ekonomisk tillväxt för att lösa de problem tillväxten har skapat. Här känner jag behov att citera Einstein: ”Det behövs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”

Behov av en ärlig debatt.                                                                              Vi har komplicerade problem att tackla för att komma fram till ett gott liv utan ekologiska problem. Ingen av oss sitter inne med svaren på alla framtidsfrågor. Därför är det viktigt att vi med ödmjukhet för den debatten. Vi som har en avvikande mening om tillväxten brukar kallas orealistiska miljömuppar, alarmister, domedagsprofeter eller liknande. Det är viktigt att vi kan föra en seriös debatt i stället för att ge varandra negativa tillmälen. Jag lovar i alla fall att försöka bemöta alla marknadsmuppar på ett värdigt sätt.

Annonser

4 svar till “8 Ekonomisk tillväxt – Kejsarens nya kläder

 1. http://www.dn.se/ledare/kolumner/las-pa-varlden-har-forandrats

  En intressant artikel från DN. Inte kopplat till miljön direkt, men till tillväxt.

  • Tack för att du pekade på Hans Roslings intressanta artikel. Det är glädjande siffror Rosling förmedlar och han har rätt i att vi behöver förbättra våra kunskaper om det. Men bilden behöver kompletteras med att den förbättring av levnadsstandarden som tillväxten hittills har gett är ojämnt fördelad och att 20 % av jordens befolkning har lagt beslag på 80 % av jordens resurser. Den rikaste procenten har lagt rabarber på 39 % av jordens samlade förmögenhet och klyftorna bara ökar. Fördelningsproblemen kommer att bli ännu mer brännande nu när vi närmar oss de ”ekologiska taket” för fortsatt tillväxt. Det är självfallet mycket positivt att befolkningstillväxten håller på att plana ut, men jordens befolkning kommer ändå att öka ytterligare med 2-3 miljarder människor innan den stabiliseras. Det ställer ökade krav på fördelningsfrågan. Dessutom kommer de ökande miljöproblemen att drabba de fattiga hårdast. Så till exempel kan klimatförändringarna med ökade översvämningar få mycket allvarliga konsekvenser för Bangladesh befolkning. Hans Roslings avslutar med den fromma förhoppningen att: ”Vi får då en frisk, kunnig och stabil världsbefolkning som förhoppningsvis använder jordens resurser på ett varsamt sätt, väljer sina ledare, undviker krig samt köper svenska varor och tjänster (om vi klarar av att fortsätt producera nyttigheter som de vill ha)”. Avslutningen visar att professor Rosling själv behöver förbättra sina kunskaper om de maktpolitiska, ekonomiska och ekologiska realiteter vi lever under. Det räcker inte med fromma förhoppningar utan vi behöver mer kunskaper och ett mycket aktivt politiskt agerande för att hantera de ekologiska kriserna och fördelningen av jordens resurser.

 2. Ja verkligen, frågan är hur man kommer dit? Varje människa är ju så liten i sammanhanget, men ändå så viktig. Hur kan jag som ”vanlig Svensson” göra något för att påverka i rätt riktning?
  Det är ju många frågor som politikerna ska ta ställning till, äldreomsorgen, skola m, vilket också är viktigt…. Hur ska vi väljare få dem att satsa på detta?
  Frågorna är många…

  • Du pekar på centrala frågor. Jag har naturligtvis inga svar alla frågor och mitt sätt att formulera mina idéer kring frågeställningarna är bland annat denna blogg. Som individer tycker jag att det är viktigt för oss att försöka sätta oss in i vad miljöproblemen i stort handlar om. Sedan kan vi också som individer i viss mån förändra vårt sätt att leva till ett mer hållbart sätt. Här finns mycket att hämta i böcker och i massmedia. Men framförallt är det tillsammans med andra vi kan påverka och åstadkomma djupgående förändringar av samhället – förändringar av andra ordningen, som jag beskrivit i tidigare blogginlägg. Som du skriver berör dessa frågor alla samhällsfunktioner och därför är de komplicerade. Men det gör samtidigt att vi alla kan agera där vi själva befinner oss. Vi kan även gå med i organisationer som är aktiva på miljöområdet som t ex Omställningsrörelsen, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen m fl. Om opinionen växer kommer också politikerna att på allvar tvingas ta hänsyn till miljöfrågorna. Allas engagemang är viktiga, den ”kritiska massan” av antalet aktiva människor som behövs, för att på allvar påverka samhällets förändring i ekologisk riktning, kan uppnås fortare än vi anar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s